SLÄTAFLY BYALAG

slataflybyalag@gmail.com

SAMMANSTÄLLNING AV GAMLA ORD OCH UTTRYCK

Maila gärna Dina gamla ord och uttryck till   slataflybyalag@gmail.com

för publicering i denna sammanställning.

OBS! Nytillkomna ord är märkta med *