SLÄTAFLY BYALAG

Hemsida:   www.slatafly.se

 Mail:   slataflybyalag@gmail.com

Swish:   1236490148

SAMMANSTÄLLNING AV GAMLA ORD OCH UTTRYCK

Maila gärna Dina gamla ord och uttryck till   slataflybyalag@gmail.com

för publicering i denna sammanställning.

OBS! Nytillkomna ord är märkta med *