SLÄTAFLY BYALAG

Hemsida:   www.slatafly.se

 Mail:   slataflybyalag@gmail.com

Swish:   1236490148

Uppdaterad: 2020-11-24

SLÄTAFLY BYALAG BILDADES 1985

SOM EN IDEELL FÖRENING

Centrum för byalagets verksamhet är

Slätafly Byahus

(före detta Slätafly skola.)

Medlemsantalet år 2020 är 116 st.

Aktiviteter:

(för mer info klicka på resp aktivitet)

Slätafly Byalags

styrelse 2020

Bakre raden:

  Ronny                Lotta                 Anita

  Ledamot            Ordförande      Sekreterare

Främre raden:

  Gunvor        Jenna       Erik              Kennert

  Suppleant    Kassör     Suppleant   Ledamot

Efter stormens

härjningar i

Slätafly 2020

Lammsläpp i Slätafly 2020