SLÄTAFLY BYALAG

Hemsida:   www.slatafly.se

 Mail:   slataflybyalag@gmail.com

Swish:   1236490148

Uppdaterad: 2019-09-09

SLÄTAFLY BYALAG BILDADES 1985

SOM EN IDEELL FÖRENING

Medlemsantalet år 2019 är 128 st.

Aktiviteter:

(för mer info klicka på resp aktivitet)

Slätafly Byalags

styrelse 2019

Välbesökt lammsläpp

i Slätafly 2019-04-06

FÖR INFO

klicka här

Centrum för byalagets verksamhet är

Slätafly före detta skolhus.