SLÄTAFLY BYALAG

Hemsida:   www.slatafly.se

 Mail:   slataflybyalag@gmail.com

Swish:   1236490148

Uppdaterad: 2021-01-25

SLÄTAFLY BYALAG BILDADES 1985

SOM EN IDEELL FÖRENING

Centrum för byalagets verksamhet är

Slätafly Byahus

(före detta Slätafly skola.)

Medlemsantalet år 2020 var 116 st.

Ett tappert gäng Byalagare

bestående av "skinkdoppare och grillare"

gästade Iglasjön på juldagen 2020

IMG_5685_2
IMG_5687_2
IMG_5686_2
IMG_5689_2
IMG_5688_2
IMG_5690

Slätafly Byalags

styrelse 2020

Bakre raden:

  Ronny                Lotta                 Anita

  Ledamot            Ordförande      Sekreterare

Främre raden:

  Gunvor        Jenna       Erik              Kennert

  Suppleant    Kassör     Suppleant   Ledamot

Efter stormens

härjningar i

Slätafly 2020

Lammsläpp i Slätafly 2020