SLÄTAFLY BYALAG

Hemsida:   www.slatafly.se

 Mail:   slataflybyalag@gmail.com

Swish:   1236490148

Uppdaterad: 2020-03-14

SLÄTAFLY BYALAG BILDADES 1985

SOM EN IDEELL FÖRENING

BLI MEDLEM

Du också!

Medlemsantalet år 2019 var 129 st.

Aktiviteter:

(för mer info klicka på resp aktivitet)

Slätafly Byalags

styrelse 2020

Centrum för byalagets verksamhet är

Slätafly före detta skolhus.

Bakre raden:

  Ronny                Lotta                 Anita

  Ledamot            Ordförande      Sekreterare

Främre raden:

  Gunvor        Jenna       Erik              Kennert

  Suppleant    Kassör     Suppleant   Ledamot

I år kom Tranorna till Slätafly 

den 5:e mars

Välbesökt lammsläpp

i Slätafly 2019-04-06