SLÄTAFLY BYALAG

Hemsida:   www.slatafly.se

 Mail:   slataflybyalag@gmail.com

Swish:   1236490148

GAMLA BILDER FRÅN SLÄTAFLY 

RESPEKTIVE TORSÅS 

Månspel över Slätafly

Älgbesök i Slätafly

Möte i naturen

en novembermorgon

i Slätafly